Filosofie

Mensen komen steeds op de eerste plaats.

Schrijft u als arts onze producten voor? Of gebruikt u ze als patiënt?
Dan weet u:

 • dat Ferring alleen medicijnen aanbiedt waar het volledig achter staat
 • dat we het best mogelijke product ontwikkelen
 • dat onze medewerkers professioneel en respectvol te werk gaan

De werknemers van Ferring creëren waarde voor het bedrijf, voor zijn klanten en alle andere betrokken partijen.
Ze werken:

 • met onderling respect en wederzijdse steun
 • in een veilige, uitdagende en integere omgeving
 • met de vrijheid om fouten te maken – zonder angst voor vergelding
 • als enthousiaste ambassadeurs van Ferring
 • voor een bedrijf dat hen correct beloont voor hun prestaties

Drie richtlijnen bewaken de bedrijfswaarden:

 • Handel altijd ethisch en correct. En spoor collega’s aan om dat ook te doen.
 • Meld meteen als er verkeerd wordt gehandeld in naam van Ferring.
 • Wees loyaal, zolang de Ferring-filosofie van eerlijkheid en integriteit wordt gerespecteerd.

Nee, deze intentieverklaring kan afwijkend gedrag nooit uitsluiten. Maar ze zet wel klaar en duidelijk de toon voor iedere medewerker die aan de slag gaat. Het is zijn verantwoordelijkheid om de bedrijfswaarden elke dag in de praktijk om te zetten. En dat lukt zonder problemen als hij één eenvoudige leidraad hanteert: mensen komen altijd op de eerste plaats.