Ferring België

Ferring kwam in 1985 naar België.
Sindsdien helpen we patiënten en artsen bij problemen met:

  • de vruchtbaarheid en de bevalling (gynaecologie)
  • de urinewegen en de geslachtsorganen (urologie)
  • het maag- en darmstelsel (gastro-enterologie)
  • de hormoonhuishouding ((kinder)endocrinologie)
  • bloed en bloedvormende organen (hematologie)

Artsen en apothekers schakelen ons in om bijzondere vragen van patiënten te beantwoorden. Vaak gaat het dan om zeldzame ziektes. De Ferring-producten helpen zowel om de diagnose te stellen als om de aandoening te behandelen.

U vindt het Belgische hoofdkwartier in Aalst. Een hoogopgeleid, enthousiast team maakt er de bedrijfsfilosofie waar: ‘Mensen komen op de eerste plaats’.

Elke dienst – van de onderzoeks- tot de verkoopafdeling – werkt nauw met de andere samen. Zo bereiken we méér en blijft iedereen op de hoogte van elke ontwikkeling. Hierdoor zijn we een waardevolle gesprekspartner voor alle betrokkenen: patiënten, artsen, gezondheidsprofessionals en overheden.

Een samenwerking met andere organisaties is uiteraard veelzijdig en omvat een waaier van constructieve activiteiten en is steeds gebaseerd op onafhankelijkheid en wederzijds respect. Een financiële bijdrage geven is dan ook slechts één aspect van deze invulling.

De industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars hechten veel belang aan transparantie, inclusief voor wat betreft hun eigen relaties. Deze relaties zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes van de koepelverenigingen. Als belangrijke stap naar een sterkere transparantie is er in 2015 een gemeenschappelijk centraal en openbaar transparantieplatform “betransparent.be” ontwikkeld. Het platform heeft tot doel de transparantie in de relaties tussen industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars en -instellingen te bevorderen door de vergoedingen tussen deze partijen in kaart te brengen.

Als belangrijke stap naar een nog grotere transparantie, kreeg de transparantieplicht op initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, een wettelijke verankering in de Belgische Sunshine Act. Deze wettelijke transparantieplicht legt farmaceutische bedrijven en bedrijven van medische hulpmiddelen, zowel Belgische als buitenlandse, op om premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform “betransparent.be”.

Zie www.betransparent.be/nl voor meer informatie.