Welkom op de website Ferring.be van de onderneming Ferring NV/SA (hierna “Ferring”, Capucienenlaan 93c, 9300 Aalst. De informatie die u op deze website aantreft, is uitsluitend bestemd voor algemene informatieve en educatieve doeleinden.

  Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens de website te gebruiken. Door de website te gebruiken, erkent u de Gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt u zonder enige beperking en zonder enig voorbehoud gebonden te worden door de hieronder bepaalde Gebruiksvoorwaarden, net zoals wanneer u deze zou ondertekend hebben. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan u geen gebruik maken van deze website. 

  Ferring kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigen of verbeteren of materiaal verwijderen. De wijzigingen worden geacht in werking te treden zodra zij op de website zijn aangebracht. Door het verdere gebruik van de website wordt u geacht de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden of verwijderde materialen te aanvaarden.

  Door deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Ferring uw gebruik van de website discretionair en ogenblikkelijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden. Bij een dergelijke opschorting of beëindiging moet u onmiddellijk het gebruik van de website stopzetten en alle kopieën vernietigen die u van bepaalde delen van de inhoud zou gemaakt hebben.

  Deze site wordt onderhouden door Ferring NV/SA, die als enige verantwoordelijk is voor de inhoud.

  Disclaimer NL

  Bienvenue sur le site Internet Ferring.be de l’entreprise Ferring NV/S.A. (ci-après « Ferring »), Capucienenlaan 93c, 9300 Alost. Les informations diffusées sur ce site Internet sont exclusivement destinées à des fins éducatives et d’information générale. 

  Veuillez lire attentivement ces Conditions d’utilisation avant d’utiliser le site Internet. En utilisant ce site Internet, vous reconnaissez avoir lu et compris les Conditions d’utilisation, et vous acceptez sans restriction et sans réserve d’être soumis aux Conditions d’utilisation fixées ci-dessous, au même titre que si vous les aviez signées. Si vous n’êtes pas d’accord avec ces Conditions d’utilisation, vous ne pouvez pas faire usage de ce site Internet.

  Ferring peut, à tout moment et sans notification, modifier ou rectifier ces Conditions d’utilisation ou supprimer du matériel. Les modifications sont censées entrer en vigueur dès qu’elles sont apportées sur le site Internet. En poursuivant l’utilisation du site Internet, vous êtes censé accepter les Conditions d’utilisation modifiées ou le matériel supprimé.

  En acceptant ces Conditions d’utilisation, vous consentez à ce que Ferring puisse cesser ou suspendre votre utilisation du site Internet de manière discrétionnaire et immédiate, en cas de toute infraction aux présentes Conditions d’utilisation. Dans l’hypothèse d’une telle suspension ou cessation, vous devez arrêter immédiatement d’utiliser le site Internet et détruire toutes les copies que vous posséderiez de certaines parties du contenu.


  La maintenance de ce site est assurée par Ferring NV/SA, qui est l’unique responsable de son contenu.


  Disclaimer FR

  Ferring NV/SA 2019 ©

  Deze site wordt onderhouden door Ferring B.V. die als enige verantwoordelijk is voor de inhoud.